Jeg blev Produktionsingeniør i 1985 og HD Organisation og Strategi i 1989

Kva min mangeårige rolle som konsulent har jeg løst opgaver for flere end 50 virksomheder og har været involveret i mindst 
100 forandringsprojekter

Jeg har undervist i procesoptimering og lean hos hhv DTU og Mannaz

Arbejdspladser gennem tiden

Fujifilm Diosynth Biotechnologies

Biogen

NNE Pharmaplan

Novo Nordisk

3P Management

PA Consulting group

Dansk Landbrugs Grovvareselskab

Musik

Jeg er et musisk menneske

Lytter til musik, oplever musik, skriver sange, synger og spiller på flere instrumenter

Musik er min anden passion