Jeg skaber værdi for mine kunder ved at sikre transparens, fokus og flow i deres drifts-, styrings- og udviklingsprocesser. Jeg holder også af at udvikle gode it redskaber, når de kan understøtte og sikre et godt flow.

Min indsats starter gerne ved hjælp af visuel kortlægning og redesign af problematiske processer – oftest ved samarbejde i tværorganisatoriske grupper. Enten fysisk eller virtuelt.

Der kommer typisk flere gode idéer, end der er ressourcer til at få gennemført – og det er derfor nødvendigt at prioritere.

Jeg er her erfaren og objektiv.

Uden implementering ingen effekt / forandring.

Implementering er vigtigt, og vi var da også nogle, der skrev en bog om emnet i 1995 (Orkanens Øje).

Mit mål er at implementere flow